Kontrolna država

državna kontrola nad poštivanjem zakona i drugih pravnih akata od strane pravnih i fizičkih osoba.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.