Konsolidacija papiri

smanjenje ukupnog broja dionica u odnosu na trenutni istovremeno proporcionalno povećanje nominalne vrijednosti dionica.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.