Uvjeti za rad u polici osiguranja

(Sue i rada klauzula) stanje iz police morskog osiguranja (morski osiguranje) i primjenjuje se za pokrivanje troškova nastalih od strane vlasnika politike kada se pokušava spriječiti gubitke od nastanka osiguranog slučaja, ili da ih se smanjili ako bi se izbjeglo osiguranog slučaja zar ne nije uspio. Bez ovog uvjeta, politika pokriva samo stvarno pretrpio štetu. Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.