CONDITION

(uvjet) 1. Glavni uvjet ugovora, koji, ako nije ispunjen, predstavlja temeljnu povredu ugovora (kršenje ugovora) i može ga oduzimati njegove valjanosti. 2. odredba koja nije dio ugovora, ali može uzrokovati privremeno ukidanje prije nastanka bilo kojeg navedenog događaja - preduvjet ili ukidanje u određenim okolnostima - uvjetovan uvjet. Primjer preduvjeta može biti sporazum o kupnji određenog automobila ako prođe inspekciju od strane Ministarstva prometa; kao primjer uvjeta otkazivanja, može se dogovoriti, prema kojem kupac dobiva pravo na povrat robe koju je kupio, ako nije zadovoljan njihovom kvalitetom.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.