Konkurentski list

Vidi. List je konkurentan.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.