Inventara, zaliha u ruci

(stock-u-trgovini) 1. Robne dionica. Stavke koje pripadaju organizaciji, te da namjerava koristiti u svoje poslovne aktivnosti. Zalihe su sirovine, rad u tijeku i gotovih proizvoda na lageru. U Sjedinjenim Američkim Državama govoriti o zaliha (zaliha). . Vidi također: povećanje vrijednosti zaliha (zaliha aprecijacija); stvaranje zalihe (stock) zgrade; upravljanje zalihama (kontrola zaliha); Softver dionica (dionica poklopac). 2. roba ili usluge koje organizacija nudi su obično za prodaju.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.