LOADED GOODS

(vođa gubitak) Proizvod ili usluga koje organizacija prodaje na gubitku, kako bi privukli kupce. Ova praksa u Velikoj Britaniji ograničena je na Zakon o robnoj razmjeni za preprodaju 1976. godine, iako se i dalje nastavlja, osobito u supermarketima.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.