Robnih brokera

(roba brokera) Broker (broker), koji obavlja transakcije s robom (roba), a posebno onaj koji posluje u tržištu roba (roba na tržištu), u ime principala ( cm do: .. futures ugovor (futures ugovor) Uvjeti transakcija na svakom od tržišta proizvoda razlikuju se ovisno o proizvodu, kao i mogu vari Rowan i funkcije brokera u raznim tržištima roba. Na tržištima je broker ne može spomenuti ime svog nalogodavca, na ostalim tržištima navesti ime glavnice potrebno, a na nekim tržištima, brokeri su se smiju ponašati kao ravnatelja. Robne brokera, za razliku od onih koji obavljaju poslove metala, često se nazivaju roba brokera. Vidi: Udruga budućih brokera i zastupnika; London FOX; London Metal Exchange.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.