Komentar priloženih riječi

SI Tzu ZHUAN "Komentari povezanih riječi". Odjeljak "Zhou i" ("Chou promjene"), najfilozofskiji od komentara ("Shi" i "Ten Wings") kanonski. dio ove knjige - "A jun" ("kanon promjena"). Koncept "sjedi" ("priložene riječi") znači potpise za grafički prikaz. elementi - trigrami i heksagrami (guaci, vidi Gua) i odvojeni. osobine - yao (yao tsu). "SS tsch". pretpostavlja se da je to približno. 4 inča. Prije Krista. e. , sastoji se od dva dijela. Pruža objašnjenja o načelima izgradnje struktura "I Ching", njihovih funkcija, sadržaja, metoda proricanja, kao i mitova. verzije podrijetla gua i neke druge figure korištene u kitu. numerologija (vidi Xiang shu-chi-hsueh). Uključuje klasičnu. generalizirajuće formulacije brojnih temeljnih koncepata kitova. filozofija (npr. "Jedan yin (1), jedan yang (1) nazivaju se dao" itd.) i načela odnosa onih stanja i kvalitete u kojima se izražavaju dvostruki kozmički pojmovi. sila (npr. "pokret i odmor" (dong-ching), "tvrdoća i mekoća" (gan-jou!, itd.) Filozofija "tsch" afirmira univerzalnost kozmičkih zakona koje također propagiraju o životu društva Pogledajte lit-ru na članak "Zhou i", Gua.

Kineska filozofija. <9.99>