Novac na isporuku

Vidi. Plaćanje

rječnik poslovnih pojmova. Akademik. pv. 2001.