Boyent

Eng. plutaju} i situaciju na tr'i {tu, kada se cijene usporavaju zbog krize ili drugih nepovoljnih uvjeta.
Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.