Bond Ciljna

A. Obveznica izdana radi financiranja određenog projekta.
B. Obveznica bez kamata izdana kao zajam za robu i usluge. Vlasnik obveznice prima prihode od dobara ili usluga.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.