Ugovor autora

Eng. autorov sporazum
A. Ugovor koji je autor izuma, djela ili njegovi nasljednici sklopio s izdavačem, izvođačem, korisnicima radova. A. D. propisuje uvjete za korištenje djela zaštićenih autorskim pravima.
B. Sporazum kojim je autor dužan izraditi gotov posao za upotrebu, a kupac je dužan koristiti ugovorene radove na način propisan opsegom i uvjetima. U AD-u je naveden iznos nagrade i uvjeti plaćanja. Pojedine stope autorskog prava mogu biti ograničene zakonodavstvom u dogovoru s profesionalnim i kreativnim sindikatima. A.D. može sadržavati članke o autorovom udjelu dohotka za korištenje posla.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.