OVLAŠTENI ZASTUPNIK

Dužnosnici pravne osobe koje, u skladu s konstitutivnim dokumentima ima pravo da djeluje u ime pravne osobe bez punomoći;
osobe ovlaštene od registrirane osobe za obavljanje poslova s ​​vrijednosnim papirima u njegovo ime na temelju punomoći; pravni predstavnici registrirane osobe (roditelji, posvojitelji, skrbnici, povjerenici)

Rječnik poslovnih pojmova. Akademik. pv. 2001.