Arbitraža Dividenda

engleski. razmjena dividende
operacija arbitraže bez rizika, kada se otkupi opcija prodavatelja i sigurnost navedena u opciji. Opcija prodavatelja se kupuje kad ima marginu nižu od dividende za koju se očekuje da će biti isplaćena na vrijednosnom papiru, a opcija je zatvorena kada se vrijednosnica počinje prodavati bez dividendi.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.