Agent Transfer

Eng. agent za prijenos
posrednik između pravne osobe koja vodi registar dioničara AO i sudionika burze, prenose informacije o transakcijama s vrijednosnim papirima.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.