Financijski agent

banka, kreditna institucija koja ima poslovnu licencu, zaključuje ugovore o financiranju za koncesiju novčane tražbine.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.