Dodaje, dodati

DODAJ, DODAJ

- dajte, povećajte, ojačajte i ubrzajte. Dodajte jedra - povećajte površinu stojećih jedara, dajući im grebene ili stavljajući osim toga nove jedra, osim onih već isporučenih. Dodajte potez (To povećanje brzine) - povećajte brzinu. Dodajte broj okretaja (To povećava broj okretaja) - povećajte broj okretaja automobila.

Samoilov KI Pomorski rječnik. - M.-L. : Državna pomorska izdavačka kuća Narodnog komesarijata unutarnjih poslova SSSR-a, 1941.

.