Prihvaćanje

od lat. prihvatiti
- prihvatiti, odobriti; tolerirati, tolerirati)
1) zaključenje ugovora u skladu s prijedlogom druge stranke.
2) Obveza plaćanja računa, računa u ugovorenom roku.
3) Suglasnost banke da jamči isplatu iznosa navedenog u računu ili računu.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.