Ubrzana amortizacija

(ubrzana amortizacija) Osnova obliku poreznog oslobođenja, koji se koristi u Velikoj Britaniji sve do 1984. godine, koji je ubrzan u usporedbi s normalnim kopiranjem vrijednosti pojedinih osnovnih sredstava sa amortizacije. Ova mjera pruža priliku primiti porezni kredit do pune amortizacije fiksnog kapitala, a time i potaknuti poduzetnike da ulažu u tim objektima, koji su predmet ubrzane amortizacije što je dopušteno zakonom osnovica za obračun porezne obveze.

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.