Rječnik krilatih riječi i izraza

View All
Model

Model

Analogni proces pod studija, objekt ili fenomen, prikazuje njegove glavne funkcije i karakteristike. Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.

Veliki filatelistički rječnik

View All
Mina je ... Što je Mina?

Mina

Lat. mina težina i numeričko-monetarna jedinica drevnog Istoka, a potom i drevne Grčke. Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.

DIO

Veliki filatelistički rječnik

View All
Integriranog upravljanja za poduzeća - to je ... Što je integrirano upravljanje za poduzeća?

Integrirano upravljanje za poduzeće

Ova korištenje prirodnih resursa potencijal područja u kojem je eksploatacija (rudarstvo, uklanjanje) jednog tipa prirodnog resursa uzrokuje najmanju štetu drugih prirodnih resursa, a gospodarska aktivnost poduzeća u cjelini ima najmanji mogući utjecaj na prirodnom okolišu Rječnik pojmova poslovanja.