Rječnik krilatih riječi i izraza

View All
Papinski Coronation

Papinski Coronation

Svečanost jer je postojala mnogo godina u crkvi rimokatoličkog, tijekom koje je novi papa bio okrunjen kao zemaljskog čelu Rimokatoličke crkve i suverena vatikanske-grad (i do 1870 - na čelu Papinske države). svečanosti koristi tr . Hyarusnaya Trostruka kruna (The Tijara) Mjesto tseremoniiPervye papinska krunidba je održana u katedrali svetog Ivana Lateranskog.

Veliki filatelistički rječnik

View All
Akreditiv s plaćanjem u ratama - to je ... Što je akreditiv s plaćanjem u ratama?

Akreditiv s plaćanjem u ratama

Engleski. obrok kreditnog kredita kreditno pismo koje se koristi u izračunima izvoznih poduzeća koja izdaju kredite stranim kupcima za isporuku opreme. U tom slučaju, izvoznik ne primi cijeli vrijednost pošiljke robe, a dogovoreni udio, ravnoteža se plaća u roku navedenom na otvaranju A. str. Rječnik pojmova poslovanja.

Veliki filatelistički rječnik

View All
Kanon unutarnjeg je ... Što je kanon unutarnjeg?

Kanon unutarnje

"Huang Di Nei Jing", "Kanon Žutog cara domaće" ili "Nei Jing" ( "Canon domaćeg"). Najstariji kit. teoretski. rasprava o medicini (3 - 2 ili 2 - 1 stoljeća prije Krista). Prvi put se spominje u bibliografiji, sekciji "Han shu" (1. stoljeće) kao tekst od 18 juana ("svitci"). U izdanju koje nam je došlo, sastoji se od dva dijela.

Mod